עריכת צוואה

צוואה נעשית בדרך כלל כאשר אדם מעוניין שרכושו יחולק באופן מסוים, בהתאם בחירתו ושיקול דעתו, לאחר מותו, ומעונין לערוך צוואה בה יביע בדיוק את רצונו באשר למי וכיצד יחולק רכושו לאחר מותו.
כאשר אדם לא עורך צוואה, רכושו יחולק לאחר פטירתו כברירת מחדל על פי שיטת החלוקה הקבועה בחוק הירושה התשכ"ה 1965, ולא לפי רצונו וכוונותיו.
רק בעזרת עריכת צוואה וזאת באמצעות עו"ד מתמחה בתחום , עו"ד בטי אשורי שלה נסיון עתיר בעריכת צוואות ומימושם, יכול אדם באמת לשלוט באופן בו רכושו, נכסיו וזכויותיו יחולקו לאחר מותו, ומפה שישנה חשיבות רבה באשר לעריכת צוואה בכלל ולעריכת צוואה תקינה בפרט.
רבים מאיתנו אינם יודעים אך חוק הירושה מאפשר לנו לערוך צוואה בארבע דרכים אפשריות:
1. צוואה בכתב יד
2. צוואה בעדים
3. צוואה בפני רשות
4. וצוואה בעל פה.
הצוואה המוכרת לרוב הינה צוואה בפני שני עדים בחתימת המצווה. הצוואה יכולה להיות ערוכה בכתב או בהדפסה, חשוב לציין כי ישנה עדיפות שהצוואה כולה תהיה בכתב ידו של המצווה או מודפסת כולה, עם תאריך מוטבע עליה ובחתימת שני עדים מהימנים ובעלי כשרות משפטית.
צוואה בפני רשות – ידועה בעיקר כצוואה בפני נוטריון. עושים שימוש בצוואה אצל נוטריון או כל גוף ממשלתי אחר, בעיקר כאשר המצווה אינו יכול לחתום מכל סיבה.
הצואה הנדירה ביותר – היא צוואה בעל פה, והיא נערכת במצבים בהם אדם עומד בפני סכנת מוות, במקרה חריג בו המצווה הינו שכיב מרע ורואה עצמו מול פני המוות. המצווה מצהיר את רצונו בפני שני עדים שמבינים את השפה אותה הוא דובר.
יש לציין כי אדם יכול להוריש בצוואתו אך ורק את נכסיו ואת כספיו אשר יש לו בעלות עליהם. לא ניתן להוריש בצוואה נכסים וכספים של אדם אחר. כך לדוגמא אב אשר העביר נכס לבנו בימי חייו, על מנת להימנע מתשלומי מיסים על ידו, לא יוכל להוריש נכס זה לשאר ילדיו. חשוב מאוד בעיקר בגילאים מבוגרים לצרף לצוואה חוו"ד רופא המצביע על כשרותו המשפטית של המצווה.
חשוב מאוד לערוך צוואה בעיקר אצל זוגות גרושים. משרד עו"ד בטי אשורי עורך צוואות רבות לזוגות גרושים.כאשר בני הזוג מתגרשים הרי ששני בני הזוג בדרך כלל הינם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם. במידה וצד אחד הולך לעולמו הרי שעד היותם של ילדים הקטינים של הצדדים בני 18, האפוטרופוס ניתנת לצד השני, כך שהגרוש/ה יכול לעשות ברכוש בן זוגו הגרוש כרצונו. על מנת למנוע מציאות זו, חשוב מאוד לערוך צוואה מיד עם סיום הליכי הגירושין, על מנת לדאוג לעתיד הילדים הקטינים. במסגרת צוואה זו ניתן למנות מנהל עזבון אשר ינהל את כספי העזבון עד הגיעם של הקטינים לגיל 18 שנה.
בחוק הירושה מוגדרת המונח צוואה הדדית. צוואה הדדית הינה צוואה אותה עורכים בני זוג (ויוער, כי אין זה משנה האם צוואה הדדית נעשית המסמך אחד, או במשותף ע"י שני הצדדים), מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.
החוק אמנם קובע שניתן לבטל צוואה הדדית בהודעה, אולם אינו קובע את הדרך שיש לעשות כן. אף סוגיה זו יוצרת קושי ואי-ודאות רבה ובכך עשויה להוות פתח למחלוקות, אשר קרוב לוודאי יגיעו בעתיד לפתחם של בתי המשפט בישראל.
צוואה אינה תקפה כאשר נעשית על ידי קטין מתחת לגיל 18, מי שהוכרז כפסול דין או מי שלא יכול להבחין בטיבה של הצוואה, צוואה זו לא תהיה תקפה ודינה להתבטל.

הוראה לטובת מי שהיה שותף או נוכח בעריכת הצוואה – חוק הירושה קובע בסעיף 35 כי צוואה שחלק מהוראותיה מזכות אדם מסוים כאשר אותו אדם לקח חלק בעריכת הצוואה או שהיה עד לעשיית הצוואה (למעט צוואה בעל פה) או שהוראת הצוואה מזכה את בן הזוג של אחד אדם כזה –דין ההוראה להתבטל ואם חלק גדול מההוראות הצוואה מתייחסות לאדם זה, דין כל הצוואה להתבטל.
יצויין כי המצווה עצמו אך ורק יכול לערוך את צוואתו ולקבוע את תוכנה. לכן גם אם נתן המצווה/עושה הצוואה ייפוי כוח לאדם אחר, דינה של צוואה זו להתבטל. בנוסף מבהיר המחוקק בסעיף זה כי גם הוראה בצוואה הקובעת כי תוקף ההוראה והביצוע שלה תלוי ברצונו של אדם אחר ולא של המצווה – בטלה.
צוואה שנעשתה תחת הפעלת השפעה בלתי הוגנת, איום, אונס, תחבולה או תרמית על המצווה, על מנת להשפיע עליו כיצד לערוך את צוואתו – בטלה.
כאשר יש טעות טכנית בתיאורו של אדם בצוואה, טעות במספר, כתובת נכס, תאריך וכדומה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו של המצווה מכלל הוראות הצוואה, יתקן הרשם הירושות או בית המשפט את הצוואה. במידה והטעות בעלת אופי מהותי יותר והיא פוגעת ביכולת להבין את כוונתו של המצווה, דין ההוראה להתבטל.
הוראה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית – חוק הירושה קובע בסעיף 34 כי הוראה בצוואה שביצועה הינו בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי לקיום – דינה להתבטל.
שנהיה רק בריאים, אך חשיבות עריכת צוואה אצל עו"ד בטי אשורי המתמחה בתחום חשובה מאוד, לפגישת ייעוץ בעניין צוואות תוכלו לפנות למשרדינו.