עריכת כתובה

בני זוג יהודיים אשר נישאים בטקס דתי נדרשים לחתום על כתובה עת נישואיהם זה לזו.
רבים נוטים לחשוב כי הכתובה והחתימה עליה הינן אקט סימבולי ודתי אשר אין לו משמעות בחיי בני הזוג ובזמן הגירושין.
המדובר בטעות נפוצה אשר אין לטעות בה – הכתובה הינה מסמך משפטי המחייב כמו חוזה לכל דבר ועניין. הוא נחתם בנוכחות שני עדים והוא מכיל את ההתחייבויות של הבעל כלפי אשתו. מטרתה של הכתובה היא למנוע מהבעל לגרש את האישה בקלות וללא סיבה מוצדקת ולחייב את הבעל בעת הגירושין לשלם לאישה סכום כסף שנקבע בכתובה עת גירושיהם.
עם זאת, לא בכל מקרה יחוייב הבעל בתשלום הכתובה והדבר תלוי במספר תנאים אשר צריכים להתקיים – ובכל עניין לגופו:
דוגמאות למקרים אשר היו במשרדה של עו"ד בטי אשורי, ושללו מהאישה את זכותה לכתובה:
על מנת שבעל יהיה פטור מתשלום הכתובה עליו להוכיח כי הוא ניסה לחיות בשלום עם האישה – במקרה שהיה במשרדה של עו"ד בטי אשורי, האישה היא זו אשר סרבה בכל תוקף לשמור על הנישואין ועשתה מעשים אשר פגעו בנישואיה. כך לדוגמא אישה אשר בגדה בבעלה ולבעל ראיות מהימנות לבגידה – האישה תצא מהנישואין בלא כתובה. דוגמא נוספת שטיפה עו"ד בטי אשורי במשרדה היה במקרה בו בעל ואישה אשר חתמו על הסכם שלום בית והאישה הפרה את תנאי ההסכם – הדבר גרם לאישה לאבד את כתובתה.

דוגמא מובהקת נוספת מתיקיה של עו"ד בטי אשורי היא, איבוד כתובתה של אישה כאשר ר עילת הגירושין לא היוו עילות כפי שנקבעו בחוק העברי: לדוגמא, כאשר האישה מרדה או עשתה מעשי כיעור , קרי: איננה קיימה עם בעלה יחסים אינטימיים או כאשר היא התנהגה לבעלה בצורה בזויה, קללה את הבעל בפרהסיה ,עלבה בו והכתה אותו, אלו מקרים בהם האישה אבדה את כתובתה. יצויין כי ישנם מקרים נוספים בהם אובדן הכתובה לא נעשה אוטומאטית אלה בכפוף להתראה מצד הבעל או בית הדין על מעשי האישה.
זאת ועוד, המשפט העברי קבע כי במקרה בו נתגלה לבעל מום מהותי באישה – אשר הוסתר ממנו לפני הנישואין – הוא יכול לגרש את האישה ללא מתן כתובתה.
בנוסף, במספר מועט של מקרים, כאשר התגלה פגם מהותי בכתובה עצמה ובאופן עריכתה – עלולה האישה לאבד כתובתה. בהקשר לכך יצויין כי סכומים אסטרונומיים בכתובה עלולים להיות בעייתיים בכתובה – אך במקרים כאלו נוהג בית הדין הרבני להתערב בסכום הכתובה ולהעמידו בסכום אשר סביר להכנסות הבעל.

משרד עורכי דין בטי אשורי, ייצג במספר רב של מקרים בעלים בהליך גירושין אשר במסגרת הליך זה – זוכו בעלים מתשלום הכתובה בעילות שונות.
כך לדוגמא, במסגרת הליך של תביעת כתובה על סך 240,000 ₪, טענה עורכת הדין בטי אשורי מטעם הבעל כי האישה מחלה על זכותה לכתובה במסגרת הסכם ממון שנחתם עובר לנישואין. וכי מחילת האישה על הכתובה ועל תוספת כתובתה נעשתה ביודעין וכדי שהבעל יינשא לה. על כן, פסק בית הדין הרבני קבע כי הבעל פטור מתשלום הכתובה.

דוגמאות למקרים אשר מזכים את האישה בכתובתה:

ככלל, על מנת שאישה תזכה בכתובתה עליה להוכיח לבית הדין כי היא עשתה כל אשר לאל ידה להציל את הנישואין אך כשלון הנישואין נגרם בעטיו של הבעל: כאשר הבעל עזב את דירת הצדדים, והאישה ניסתה להשיבו, או לדוגמא כאשר הבעל פוגע באישה פגיעה אשר איננה מאפשרת חיים נורמאלים אלה חיים של צער וכאב.
בעל אשר בגד באשתו ותועד ייחשב כ"רועה זונות" ויחוייב בתשלום הכתובה. כמו כן, בעל אשר האישה גילתה בו מומים ובעיות רפואיות (כגון אימפוטנציה ועוד) אשר הוסתרו ממנה לפני הנישואין – תזכה בכתובתה.
ויצויין, כי מוטב לה לאישה לתעד את מעשיו של הבעל שכן בתיי הדין אינם מקבלים טענות בעלמא ודורשים ראיות מהימנות אשר מוכיחות כי האישה עשתה הכל כדי למנוע את הגירושין וכשלון הנישואין נגרם בעטיו של הבעל.
יודגש כי המדובר בדוגמאות רבות ויש לבחון כל עניין לגופו.
הנה כי כן, אדם הבא להתגרש עליו לשקול את צעדיו בקפידה, שכן לעיתים קרובות, נקיטה בהליכים לא נכונים בתחילת הגירושין עלולים לעלות במחיר הכתובה או באובדן כתובתה.

משרד עו"ד בטי אשורי, אשר מתמחה בנושאי גירושין יצג במספר רב של תביעות כתובה כמו גם תביעות לשלילת כתובה, וישמח לשרת אותך בכל עת.