מזונות אישה

מזונות אישה:
מזונות אישה הינם מזונות אשר חייב הבעל לשלם לאשתו כל עוד הם נשואים – כלומר ממועד הנישואין ועד למתן הגט.
החיוב במזונות האישה נובע מהחיוב אשר נקבע עוד בימי קדם במסגרת הדין העברי לפיו חלק מההתחייבויות אשר מחוייב אליהם הבעל מרגע הנישואין הוא לדאוג ל"שארה, כסותה ועונתה" של אשתו. ויודגש כי החיוב במזונות נובע ממעשה הנישואין עצמו ואיננו תלוי בכתובה.
הביטוי "שארה, כסותה ועונתה" משמעותו לדאוג לכל צרכי האישה – מזונותיה (שארה), בגדיה, זכותה לקורת גג (כסותה) וכן לדאוג לקיום יחסי אישות (עונתה).

היקף החיוב:
סכום המזונות נקבע בהתאם לצרכי האישה ורמת החיים אליה הורגלה בזמן נישואיה מתוך הכלל הידוע במשפט העברי "עולה עמו ואינה יורדת " – קרי, האישה לא יורדת מרמת החיים אליה הורגלה במהלך החיים המשותפים עם בעלה ועד למועד הגירושין.
במספר לא מבוטל של הגשת תביעות למזונות אישה אשר הוגש דרך משרדה של עו"ד בטי אשורי, נקבע כי בבואה של הערכאה הנבחרת לפסוק את מזונות האישה יילקחו בחשבון מספר גורמים משמעותיים לצורך קביעת היקף החיוב: כך לדוגמא בית המשפט ובית הדין ייקחו בחשבון את הכנסות הבעל ורמת החיים אליה הורגלה האישה בנישואיה (בד"כ שנה אחורה ממועד הפירוד), את תנאי המדור של הצדדים, הוצאות האישה והצדדים במהלך החיים המשותפים כדוגמת: מזון, ביגוד, הנעלה, בילויים, מכוניות, קוסמטיקה והוצאות נוספות אליהן הורגלה האישה.
יודגש כי במספר פסקי דין נקבע כי אין המדובר ברשימת צרכים סגורה אלא בצרכים של האישה הנבחנים בכל מקרה לגופו ובהתאם לזמן ולנסיבות.
בית המשפט ובית הדין יתחשבו אף בכלל הכנסות הבעל ולא רק מהכנסותיו מעבודתו אלה גם מהכנסותיו ממקורות אחרים ואפילו מפוטנציאל ההשתכרות שלו.

איבוד הזכות למזונות אישה:
על אף החיוב של הבעל במזונות אשתו הרי שבמספר מקרים אשר ייצגה עורכת דין בטי אשורי את הבעל, האישה איבדה את מזונותיה – לדוגמא:
אישה אשר עבדה במשך שנים וביכולתה הכלכלית לדאוג לכל מזונותיה מהכנסתה שלה – ככלל, תאבד את זכותה למזונות אישה. עם זאת, באם הכנסתה לא עולה כדי סיפוק צרכיה – אזי הבעל יחוייב בתשלום החלק הנותר להשלמת צרכיה. ויודגש, כי אישה שמעולם לא עבדה – בעלה לא יוכל להכריח אותה לצאת לעבוד כדי לממן את מזונותיה.
בנוסף, כאשר נישואי בני הזוג אינם תקפים: לדוגמא: נערכו שלא כדת וכדין או שיש בהם פגם, או לחלופין שהם פסולים (נישואי כהן וגרושה ועוד) נשללה מהאישה זכותה למזונותיה.
זאת ועוד, היו מקרים רבים אשר עו"ד בטי אשורי ייצגה את הבעל והאישה איבדה את מזונותיה על פי הדין העברי: כך לדוגמא אישה אשר בגדה וקיימה יחסי מין עם אדם אשר איננו בעלה או לחלופין עשתה מעשה כיעור והתרועעה עם גברים ביחידות – אבדה את זכותה למזונות. אישה אשר "עברה על דת משה" או "עברה על דת יהודית" קרי: הכשילה את בעלה בעניינים דתיים שבד"כ מקפיד בהם (בבני זוג שניהלו אורח חיים דתי), או פגעה בבעלה פגיעה חמורה –אבדה אף היא את זכותה למזונות.
כמו כן, על פי הדין העברי בית הדין הרבני, בתיק אשר ייצגה עו"ד בטי אשורי, שלל מאישה אשר מרדה בבעלה וסירבה לקיים עמו יחסי אישות את מזונותיה – ויצויין כי טענת ה"מרידה" נטענה על פי רוב בבית הדין הרבני ולא בביתי משפט.
יודגש, כי בעל אשר עזב את בית הצדדים חייב עדיין במזונות אשתו. בניגוד לכך – אישה אשר עזבה את בית הצדדים – ייתכן שתאבד את זכותה למזונות אישה במידה ולא תצביע על סיבה מספיק מהימנה ומוצדקת באשר לעזיבתה.
יצויין כי את היקף החיוב במזונות האישה ניתן להגדיל או לצמצם בהתקיים הכלל לפיו חל שינוי נסיבות מהותי כדוגמת: הכנסת הבעל גדלה פתאום או קטנה פתאום, שינוי נסיבות בצרכי האישה או אפילו בהכנסות האישה. (התחילה לעבוד, פוטרה, קיבלה ירושה או סכום כספי נכבד).

מזונות אזרחיים ומזונות ידועים בציבור:
על אף שמזונות אישה יונקים עצמם מהדין העברי וחלים על בני זוג שנישאו בנישואין דתיים. הרי שעל בני זוג, אשר בחרו להינשא בנישואין אזרחיים, במקרה שהיה במשרדה של עו"ד בטי אשורי, חלה החובה לשאת במזונות האחר ולא מכח החיוב הדתי אלה מכח דיני החוזים הכלליים ומכח עיקרון תום הלב.
בית המשפט הכיר למעשה באקט הנישואין האזרחיים כיוצר חוזה בין שני הצדדים אשר נובעות ממנו התחייבויות הדדיות. בית המשפט קבע בפסק הדין כי ייתכן כי במהלך החיים המשותפים נוצרה איזושהי הסתמכות של צד אחד באחר – וכאשר אחד מהצדדים – (גבר או אישה) נפגע כלכלית מפרידת הצדדים אזי ייפסקו לו מזונות אזרחיים מהאחר כדי שיוכל להתקיים בכבוד וכדי שיוכל להשתקם ולצאת לדרך חדשה עד לפרידה.
כמו כן, בשנים האחרונות הולכת ומתגברת הקביעה בבתי משפט כי גם על הידוע בציבור שחי חיים משותפים וניהל משק בית משותף חלה החובה לדאוג למזונות בן זוגו לאחר שנפרדו.
יודגש כי תביעה למזונות אישה יכול שתוגש הן לבית הדין הרבני והן לבית המשפט לענייני משפחה והדבר תלוי נסיבות ונדון בכל מקרה לגופו.
בחירת הערכאה הנכונה אליה תוגש תביעת המזונות הינה בחירה מהותית וחשובה אשר אין להקל בה ראש והיא עלולה להשפיע על כל התנהלות ההליך.

משרד עו"ד בטי אשורי ייצג במספר רב של מקרים תביעות למזונות אישה וכן תביעות לשלילת זכאות למזונות אישה הן של בני זוג שנישאו כדת משה וישראל, והן של בני זוג אשר נישאו נישואין אזרחיים ועוד.
במשרד עו"ד בטי אשורי רואים חשיבות רבה בבחירת הערכאה הנכונה אליה יוגשו התביעות השונות.
משרד עו"ד בטי אשורי ישמחו לסייע לך בכל עת בתביעה שכזו – תוך לקיחה בחשבון של מכלול השיקולים לצורך קבלת ההחלטה לאיזו ערכאה מוטב ביותר לפנות כדי למצות את זכויותיך.