כינוס נכסים

כונס הנכסים יכול להתמנות על ידי הליכים בהוצאה לפועל, בהליכי פשיטת רגל, או כסעד זמני בהליך אזרחי. לעיתים מתמנים כונסי נכסים על ידי בית המשפט.בהליכי פשיטת רגל מתמנה כונס הנכסים על כל נכסי החייב ואילו בהליכי ההוצאה לפועל מתמנה כונס הנכסים על נכס מסוים של החייב.

משרדה של עו"ד בטי אשורי ייצגה ככונסת נכסים לקוחות רבים. סמכויותיה ככונסת הנכסים היה לנהל את הנכס, למכור את הנכס, לממש אותו, ולעשות בו כל מה שיורה לה השופט בבית משפט אזרחי או הרשם בהוצאה לפועל. במקרים רבים משרדינו ייצג צדדים בגירושין ולאור המחלוקת ביניהם ואי יכולתם לממש את הנכס המשותף שלהם, מכל סיבה שהיא התמנו עורכי דין של הצדדים ככונסי נכסים על הנכס.

בית המשפט נותן החלטה שיפוטית מינויים של עורכי הדין של הצדדים ככונסי נכסים לשם מכירת הנכסים המשותפים.
השלבים בהליכי הכינוס מתבצעים כך: עו"ד בטי אשורי מקבלת מינוי לשמש ככונסת נכסים על הנכסים, אם באמצעות החלטה שיפוטית מרשם הוצאה לפועל, או באמצעות החלטה שיפוטית מבית משפט לענייני משפחה ו/או מבית הדין הרבני. לאחר קבלת מינוי כינוס הנכסים עו"ד בטי אשורי ככונסת נכסים על הנכסים, במידת הצורך נוקטת בהליכי פינוי הנכס מיושביו. לאחר מכן עו"ד בטי אשורי מפרסמת את הנכסים בעיתון , לאחר הפרסום צדדי ג' מעבירים הצעות לקניית הנכסים, ומפקידים אצל כונס הנכסים סך של 10% מערך ההצעה, במזומן או באמצעות ערבות בנקאית. המועד להגשת ההצעות מצויין על גבי הפרסום ומוגבל בזמן. לאחר קבלת מלוא ההצעות מתבצעת התמחרות של הנכס במשרדה של עו"ד בטי אשורי המשמשת כונסת נכסים. ההתמחרות היא מעין הליך של מכירה פומבית , כאשר המחיר ההתחלתי הוא בגובה ההצעה הגבוהה ביותר שנתקבלה על ידי המציעים שהגישו הצעות במשרדו של כונס הנכסים. יש לציין כי הכונס לא מחויב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר . לאחר מכן ניתנת לבני הזוג הזדמנות לפדות את הנכסים בסכום שאינו נופל מההצעה הכי גבוהה בהתמחרות, ואם מצליחים בני הזוג לעשות כן יכולים לרכוש את הנכס חזרה. בכל מקרה במידה והצדדים אינם מצליחים לפרוע את הנכס במחיר הגבוהה ביותר שניתן יש להגיש את ההצעה לאישור בית המשפט ו/או רשם הוצאה לפועל לצורך מכירת הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר.

שכר טרחת כונס נכסים נע בין 6% ל- 10% לפי החלטת ראש ההוצאה לפועל. ראש ההוצאה לפועל לוקח בחשבון את היקף הפעולות והזמן שהקדיש כונס הנכסים והמאמץ שהיה כרוך בניהול כינוס נכסים בכדי לקבוע את גובה שכר טרחת עורך הדין. שכר הטרחה דרך בית המשפט לעיתים נמוך יותר, בכל מקרה ברור ששכר הטרחה הינו נכבד ביותר.

רבים חושבים כי קניית נכס מכונס נכסים מיטיב עם הקונה ומאפשר לו לרכוש את הנכס במחיר נמוך יותר. קביעה זו טעות ביסודה, שכן אם מדובר בנכס במיקום טוב ואטרקטיבי הרי שיהיו לו אף הרבה מציעים מאשר קניה שלא דרך הכינוס, וכך ניתן לממש את הנכס במסגרת התמחרות , ריבוי הצעות על הנכס, מחיר אף גבוה יותר מהנכס עצמו. כך שכל מקרה לגופו לא ניתן להסתמך על האמרה כי אם מדובר בנכס מכינוס נכסים הרי מדובר תמיד בהזדמנות. יש להתחשב בהיקף ההצעות, מיקום הדירה וטיבה.

משרד עו"ד בטי אשורי מתמחה בנושא כינוס הנכסים מזה שנים רבות וישמח לסייע לכם בעניין.