השירותים שלנו

עריכת כתובה

בני זוג יהודיים אשר נישאים בטקס דתי נדרשים לחתום על כתובה עת נישואיהם זה לזו. רבים נוטים לחשוב כי הכתובה והחתימה עליה הינן אקט סימבולי

המשך לקרוא

מזונות אישה

מזונות אישה: מזונות אישה הינם מזונות אשר חייב הבעל לשלם לאשתו כל עוד הם נשואים – כלומר ממועד הנישואין ועד למתן הגט. החיוב במזונות האישה

המשך לקרוא

הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 (להלן – "החוק" או "חוק יחסי ממון"), מסדיר את העניינים הרכושיים של בני זוג נשואים. החוק קובע כי

המשך לקרוא

עריכת צוואה

צוואה נעשית בדרך כלל כאשר אדם מעוניין שרכושו יחולק באופן מסוים, בהתאם בחירתו ושיקול דעתו, לאחר מותו, ומעונין לערוך צוואה בה יביע בדיוק את רצונו

המשך לקרוא

כינוס נכסים

כונס הנכסים יכול להתמנות על ידי הליכים בהוצאה לפועל, בהליכי פשיטת רגל, או כסעד זמני בהליך אזרחי. לעיתים מתמנים כונסי נכסים על ידי בית המשפט.בהליכי

המשך לקרוא