הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 (להלן – "החוק" או "חוק יחסי ממון"), מסדיר את העניינים הרכושיים של בני זוג נשואים. החוק קובע כי בכל מקרה עת בני הזוג מתגרשים זה מזה הרי שחוק יחסי ממון חל עליהם ולפיכך יהיה עליהם לחלוק את רכושם על אף שזאת לא היתה כוונתם ערב נישואיהם.

באמצעות עריכת הסכם ממון במשרד עו"ד בטי אשורי, יכולים בני זוג להסדיר את הנושא הרכושי והכספי ביניהם. על ההסכם הממון להיערך בכתב ואם הוא נעשה טרם הנישואין ניתן יהיה לאשרו במשרדינו על ידי עו"ד בטי אשורי נוטריון מוסמך.
הסכם ממון אשר נעשה לאחר ערב חתונת הצדדים לא ניתן יהיה לאשרו על ידי נוטריון מוסמך וישנו הצורך באישורו על ידי בית המשפט הנכבד ו/או בית הדין הרבני.
על ידי עריכת הסכם ממון באמצעות עו"ד בטי אשורי, ניתן יהיה להתייחס לכספים ורכוש שהתקבלו כתוצאה מירושה, או כספים ורכוש אשר התקבלו מלפני הנישואין (כגון: מניות בחברה שערכם עלה והושבח, רווחים כתוצאה מהשקעות בניירות ערך ועוד, דירות נכסים כספים וכו).

כיום ניתן יהיה להגדיר בהסכם הממון כיצד יתחלקו הנכסים הכספים והמניות כך שערב הפירוד לא יהיו בין הצדדים מחלוקות. הסכם הממון יכול להסדיר את נושא הנכסים הקיימים , הנכסים העתידיים, ואת חלוקת הנכסים והכספים, חלוקת המניות, הסדר בנוגע למשכורות הצדדים כיצד לנהל חיים יום יומיים יחדיו, וכן מה יעלה בגורל הנכסים בעת פירודם.
כאשר בני זוג אינם עורכים ביניהם הסכם ממון, יחול לגביהם הסדר ברירת המחדל הקבוע בחוק יחסי ממון, לפיו כל הרכוש שייצבר על-ידם ו/או על-ידי מי מהם במהלך תקופת הנישואין ו/או הקשר הזוגי, יחשב כמהווה רכוש משותף, השייך באופן שווה לשניהם, לכל דבר ועניין, אשר הינו בר איזון לחלוקה בעת פקיעת הקשר (כאמור: פרידה, גירושין, או פטירה).

הסכם הממון חשוב מאוד לעורכו, בעיקר במשרד עו"ד בטי אשורי שלה ידע עתיר שנים בנושא, בייחוד לאנשים אשר הגיעו עם ממון רב וכספים ערב חתונתם או אנשים אשר מתעדים להיכנס לפרק ב בחייהם ולהם ילדים שאינם משותפים.
בעיקר במסגרת פרק ב' חשוב לציין כי הסכם הממון יכול לתת פתרון בעניין חלוקת הכספים בין הצדדים במקרה של פירוד חס וחלילה, כך שהפירוד יעשה במינימום נזק לבן או לבת הזוג שמביאים רכוש מתקופת טרום הנישואין, עלולים למצוא את עצמם מחלקים את הרכוש עם בן הזוג שאין הסכם ממון טרם הנישואין, כך שישנה חשיבות עליונה לקיומה של הסכם ממון.
הסכמי ממון בין ידועים בציבור (הסכם חיים משותפים), וכן הסכמי ממון בין בני זוג חד-מיניים (הסכם זוגיות), אין חובה לאשר בבית המשפט. כלומר, מספיק לערוך הסכם ולחתום עליו כדי שהוא יהא תקף ומחייב מבחינה חוזית, לכל דבר ועניין. עם זאת, כיום, ניתן בישראל לאשר הסכמים כאלה גם בבית המשפט לענייני משפחה ואף מומלץ לעשות כן. חשוב לציין כי בהסכמי הממון וכן בהסכם לחיים משותפים ישנה חשיבות רבה לעובדה כי הצדדים מצהירים ביניהם לאחר שנוכח בית המשפט, או בית הדין, או הנוטריון, לפי העניין, כי בני-הזוג ערכו וחתמו על ההסכם, מרצונם החופשית ובהבינם היטב את משמעותו ותוצאותיו.
הסכם ממון בין זוגות נשואים, או זוגות העומדים להינשא זל"ז, אשר לא אושר הינו חסר תוקף דהיינו, אין לו נפקות משפטית, לא ניתן להסתמך עליו ולתבוע רכוש לפיו במקרה של פקיעת הנישואין, או הקשר הזוגי, לפי הענין (למעט מקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות, מכוח חוק החוזים ודינים אחרים).
עוד חשוב לדעת, כי ניתן, ולעתים אף רצוי, לשנות ולעדכן את הסכם הממון במרוצת השנים, עקב שינויי נסיבות (אישיים, פיננסים, וכו'), כאשר כל שינוי כזה מחייב אף הוא להיערך בכתב ,ומומלץ לעורכו באמצעות עורך דין מומחה בתחום, עו"ד בטי אשורי, בחתימת הצדדים ולקבל אישור משפטי כדין.

בנוסף להסכם ממון, חשוב להתייחס גם לנושא של עריכת צוואה, אשר עו"ד בטי אשורי עורכת, הקובעת למי אתם מורישים את רכושכם במקרה של מוות חס וחלילה. הסכם הממון אמנם קובע את ההסדר הרכושי בין הצדדים בעודם בחיים, אולם רק בדרך של צוואה ניתן לקבוע את גורל הרכוש לאחר פטירה.